Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Gezondheid en milieu

Dit taakveld heeft een marginaal aandeel aan het reguliere programma Gezondheid en milieu. De toelichting op dit taakveld staat beschreven in het taakveld Openbaar groen en (openlucht)recreatie in het reguliere programma Cultuur, recreatie en sport.

Samenhang

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Prestaties en of effectindicatoren

Monitoring