Verkeer en vervoer

Gezondheid en milieu

Dit taakveld heeft een marginaal aandeel aan het reguliere programma Gezondheid en milieu. De toelichting op dit taakveld staat beschreven in het taakveld Verkeer en vervoer in het reguliere programma Verkeer, vervoer en waterstaat.

Samenhang

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Prestaties en of effectindicatoren

Monitoring