Verplichte prestatie-indicatoren BBV

Verplichte BBV Indicatoren

Verplichte indicatoren: intern

Formatie

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Fte per 1.000 inwoners

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners

Begroting 2017

9,40

Bezetting

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Eigen gegevens

Eenheid

Fte per 1.000 inwoners

Begroting 2017

8,60

Apparaatskosten

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Eigen gegevens

Eenheid

Kosten per inwoner in euro's

Begroting 2017

314

Externe inhuur

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Eigen begroting

Eenheid

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Begroting 2017

3

Overhead

Programma

Algemeen bestuur en publieke dienstverl

Indicator bron

Eigen begroting

Eenheid

% van totale inkomsten

Begroting 2017

7

Verplichte indicatoren: extern

Volg deze link naar de verplichte BBV indicatoren.