Stresstest: financiële status en weerbaarheid

Het is van belang om inzicht te hebben in de financiële status (hoe financieel gezond is de gemeente) en de financiële weerbaarheid (welke mogelijkheden zijn er in financieel moeilijke tijden). De financiële positie van Arnhem wordt door middel van een aantal financiële kengetallen vanuit het BBV in beeld gebracht en beoordeeld. Het tweede deel van deze paragraaf geeft een actueel beeld van de scores van Arnhem op de financiële stresstest.