Portefeuilleverdeling

Herman Kaiser, burgemeester

Portefeuilles

 • Openbare orde en veiligheid
 • Veiligheidshuis
 • Regionale samenwerking
 • Externe relaties
 • Integriteit
 • Lobby
 • G32 Algemeen en dagelijks bestuur

Martijn Leisink, wethouder

Portefeuilles

 • Financiën
 • Grondzaken
 • Bedrijfsvoering
 • Privacy
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Van Wijken Weten
 • 2e loco

Wijkwethouder voor

 • Hoogkamp
 • Burgemeesterskwartier
 • Transvaal
 • Schaarsbergen
 • De Laar
 • Elden

Ron König, wethouder

Portefeuilles

 • Economische Zaken
 • Onderwijs (inclusief bibliotheek en Volksuniversiteit)
 • Diversiteit, emancipatie en integratie 
 • Project Oostelijk Centrumgebied 
 • Stadsblokken Meinerswijk
 • 5e loco

Wijkwethouder voor

 • Binnenstad
 • Elderveld
 • Spijkerkwartier

Gerrie Elfrink, wethouder

Portefeuilles

 • Cultuur en erfgoed
 • Sport
 • Evenementen
 • Armoedebeleid (inclusief schulddienstverlening)
 • Project Malburgen
 • Project Presikhaaf
 • 1e loco

Wijkwethouder voor

 • Alteveer
 • Cranevelt
 • Vredenburg
 • Kronenburg
 • Holthuizen
 • Immerloo
 • Het Duifje

Geert Ritsema, wethouder

Portefeuilles:

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen en vastgoed
 • G32 Fysieke pijler
 • Vergunningen en handhaving
 • Mobiliteit
 • Personeel en organisatie
 • 6e loco

 Wijkwethouder voor:

 • St. Marten
 • Sonsbeek
 • Rijkerswoerd
 • Malburgen

Ine van Burgsteden

Portefeuilles:

 • Publieke dienstverlening
 • Openbare ruimte
 • Toerisme en recreatie
 • Werk en inkomen (inclusief participatiewet)
 • Project Kleefse Waard
 • Project Centrum Zuid
 • Communicatie
 • Dierenwelzijn
 • 3e loco

Wijkwethouder voor

 • Presikhaaf
 • Schuytgraaf
 • Lombok
 • Heijenoord
 • Klingelbeek
 • Het Dorp
 • Mariëndaal

Anja Haga, wethouder

Portefeuilles:

 • Zorg en Welzijn (WMO)
 • Wijkzaken
 • Vluchtelingenzaken
 • Duurzaamheid/Energie Made In Arnhem
 • Park Lingezegen
 • 4e loco

Wijkwethouder voor:

 • Het Arnhemse Broek
 • Geitenkamp
 • Monnikenhuizen
 • Velperweg e.o.
 • Klarendal