Totaaloverzicht bezuinigingen

Voor dit overzicht verwijzen wij u naar de MJPB 2016-2019.
In 2017 zijn er geen voorstellen voor nieuwe bezuinigingen.