Lokale heffingen

Onroerend zaakbelasting

 2016

Tarieven

WOZ-waarde

Begroot 2015

gebruiker

eigenaar

totaal

totaal 

gebruiker

eigenaar

totaal

Bedragen x € 1.000

Woningen

0,20%

0,20%

                 12.087.941

            -  

         24.210

                    24.210

Niet woningen

0,17%

0,50%

0,67%

                   4.043.953

  6.790

         20.365

                    27.155

Totaal

16.131.894

51.365

 2017

Tarieven

Stijgings%-tarief

WOZ-waarde

Begroot 2017

gebruiker

eigenaar

totaal

totaal

gebruiker

eigenaar

totaal

Bedragen x € 1.000

Woningen

0,20%

0,20%

-0,20%

          12.248.002

                -  

            24.488

        24.488

Niet woningen

0,19%

0,57%

0,76%

12,70%

            3.610.759

        6.947

            20.840

        27.787

Totaal

15.858.761

52.275

Onroerend zaakbelasting

gemiddelde woning 

gemiddelde niet-woning

Lasten 2016

331

4767

Algemene prijsindex 2017

2

0,60%

28,6

0,60%

Lasten 2016

333

4.796

Afvalstoffenheffing

Tarieven

Stijgings% 

Aantal huishoudens

Begroot

Tarief   2016

Tarief   2017

tarief

2016

2017

2016

2017

Bedragen x € 1.000

Eenpersoonshuishoudens

181,68

182,28

0,30%

       25.769

         26.507

           4.682

            4.832

Meerpersoonshuishoudens

245,16

246

0,30%

         42.661

         42.275

        10.459

            10.400

Totaal

         68.430

         68.782

         15.140

           15.231

Afvalstoffenheffing

eenpersoons

meerpersoons

Lasten 2015

€ 181,68

€ 245,16

Algemene prijsindex

€ 0,60

0,30%

€ 0,84

0,30%

Lasten 2015

€ 182,28

€ 246,00

Rioolheffing

Rioolheffing

Tarieven

Tarieven

aansluiting op riool

Begroot 2016

 2016

eigenaar

gebruiker

Totaal

totaal 

gebruiker

eigenaar

totaal

 Bedragen x € 1.000

Woningen

0,05%

0,05%

0,10%

             11.997.941

                  5.905

           5.905

            11.810

Niet woningen

0,05%

0,05%

0,10%

               3.953.953

                  2.088

           2.088

              4.176

Totaal

             15.951.894

                  7.993

           7.993

            15.986

Rioolheffing

Tarieven

Tarieven

Stijgings%-tarief

Aansluiting op riool

Begroot 2017

 2017

eigenaar

gebruiker

Totaal

totaal

gebruiker

eigenaar

totaal

 Bedragen x € 1.000

Woningen

0,05%

0,05%

0,10%

-0,70%

         12.158.002

            5.940

             5.940

 €          11.880

Niet woningen

0,06%

0,06%

0,12%

13,00%

           3.520.759

            2.100

             2.100

 €            4.200

Totaal

         15.678.761

            8.040

             8.040

 €          16.080

Rioolheffing

gemiddelde woning 

gemiddelde niet-woning

Lasten 2016

€ 166

€ 752

Algemene prijsindex 2016

€ 1,00

0,60%

€ 4,50

0,60%

Lasten 2016

€ 167

€ 757