Milieubeheer

Economie

Dit taakveld heeft een marginaal aandeel aan het reguliere programma Economie. De toelichting op dit taakveld staat beschreven in het taakveld Milieubeheer in het reguliere programma Gezondheid en milieu.

Samenhang

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Prestaties en of effectindicatoren

Monitoring