Wonen en bouwen

Veiligheid

Dit taakveld heeft een marginaal aandeel aan het reguliere programma Veiligheid. De toelichting op dit taakveld staat beschreven in het taakveld Wonen en bouwen in het reguliere programma Wonen en ruimte.

Samenhang

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Prestaties en of effectindicatoren

Monitoring