Openbare orde en Veiligheid

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Dit taakveld heeft een marginaal aandeel aan het reguliere programma Algemeen bestuur en publieke dienstverlening. De toelichting op dit taakveld staat beschreven in het taakveld Openbare orde en veiligheid in het reguliere programma Veiligheid.

Samenhang

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Prestaties en of effectindicatoren

Monitoring