Overige baten en lasten

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Dit taakveld heeft een marginaal aandeel aan het reguliere programma Algemeen bestuur en publieke dienstverlening. De toelichting op dit taakveld staat beschreven in het taakveld Overige baten en lasten in het reguliere programma Financiën en bedrijfsvoering.

Samenhang

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Prestaties en of effectindicatoren

Monitoring