Overhead

Algemeen bestuur en publieke dienstverlening

Dit taakveld komt voor in het reguliere programma:

  • R0 Algemeen bestuur en publieke dienstverlening, voor het onderdeel Publieke dienstverlening;
  • R9 Financiën en bedrijfsvoering voor de overige organisatie-onderdelen.

Publieke dienstverlening

  • Blijvende aandacht voor en uitwerking van de in 2015 ingevoerde toptaken gemeentelijke website;
  • Toename gebruik van digitale dienstverlening bevordert een afname van telefonische en fysieke klantcontacten;
  • Blijvend investeren in de medewerkers van het KCC en KS&I om de gastvrijheid naar een hoger niveau te brengen en te houden;
  • De bij het KCC en KS&I opgedane kennis en kunde in te zetten voor andere onderdelen van de gemeente met klantcontacten (relatie met veranderopgave Wijksturing in uitvoering).

Samenhang

Programma Van wijken weten: veranderopgave Wijksturing in uitvoering.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Niet van toepassing.

Niet van toepassing

Publieke dienstverlening
Verzelfstandiging van onderdelen van de gemeentelijke organisatie kan een afname van de telefonische dienstverlening betekenen.

Prestaties en of effectindicatoren

  • Kwaliteitsniveau publieke dienstverlening verbeteren.

Monitoring

Niet van toepassing