Musea

Cultuur, recreatie en sport

De ambitie voor cultuur is:

 • Arnhem positioneren als culturele hoofdstad van Oost-Nederland;
 • een uitbreiding van Museum Arnhem op de huidige locatie.

Museum Arnhem is aangewezen als culturele basisvoorziening.

Samenhang

 • Programma Stad op de Kaart: veranderopgave Culturele eredivisie;
 • Onderzoek besparingsmogelijkheden:

Voor de begrotingsperiode 2016-2019 is er een opdracht om binnen de beleidsvelden Cultuur en Sport op zoek te gaan naar nieuwe besparingsmogelijkheden, die passen bij de uitgangspunten van de Perspectiefnota 2016-2019.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actuele beleidskaders

 • Kadernota ‘STROOM – cultuurbeleid Arnhem’, 2012;
 • Tussenevaluatie kadernota 'STROOM', 2016;
 • Nota Creatieve Milieus Arnhem, 2009;
 • Beleidsnota ‘De kaders verzetten: cultuureducatie A Arnhem 2009 - 2012’ uit 2008;
 • Nota ‘Bronnen: beleid Beeldende Kunst en Vormgeving 2009 - 2012’ uit 2008/2010.

Museum Arnhem.

Museum Arnhem

 • Op 29 juni 2015 heeft de raad positief besloten over de huisvesting van Museum Arnhem.

Doel is de realisatie van een grote tentoonstellingsruimte, een nieuwe aansprekende entree met betere publieksfaciliteiten, restauratie van het monumentale pand, betere zichtbaarheid in de stad en een groei van het aantal bezoekers naar 75.000 tot 100.000 per jaar;

 • In december 2015 is kennis genomen van de nota 'Vergezicht Museum Arnhem' en het hieraan verbonden bedrijfsplan. Het college heeft ingestemd met een investeringsbedrag van € 11,2 miljoen voor verbouw en nieuwbouw van het museum.

Prestaties en of effectindicatoren

Groei aantal bezoekers Museum  Arnhem.

Monitoring

Jaarstukken Museum Arnhem