Openbaar vervoer

Verkeer, vervoer en waterstaat

Kwalitatief hoogwaardige infrastructuur van het openbaar vervoer in Arnhem

 • De provincie Gelderland is opdrachtgever voor het openbaar vervoer in Arnhem. Onderling bestuurlijk en ambtelijk overleg tussen Arnhem en de provincie draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardig voorzieningenniveau van openbaar vervoer in Arnhem. Onderwerpen hierin zijn de zomerdienstregeling, de jaarlijkse nieuwe dienstregeling en meerdere lijnvoeringsaanpassingen.

Ontwikkeling Trolley 2.0

 • Arnhem heeft een forse ambitie in het ontwikkelen van een trolleybus die 10 km zonder bovenleiding kan rijden. Het project Trolley 2.0 voorziet daarin. Het mobiliteitsvoordeel bestaat uit het kunnen handhaven van het voorzieningenniveau in Arnhem bij teruglopende exploitatiebijdragen van het rijk;
 • Doordat Arnhem de trolley geschikt maakt voor het rijden zonder bovenleiding zijn provincie en gemeenten in staat het regionale en lokale lijnennet van Arnhem te integreren. Dubbele lijnvoering vervalt daardoor. Naast het mobiliteitsbelang dient Trolley 2.0 ook het milieu- en economisch belang.

Samenhang

OV-voorzieningenniveau

 • wijkprogramma's: wijkdoelen in relatie tot OV.

Trolley 2.0

 • programma Stad op de kaart: veranderopgave Werken aan kansen;
 • programma Stad op de kaart: veranderopgave Arnhem Elektricity;
 • programma Stad op de kaart: Vitale economie;
 • programma Stad op de kaart: Smart city.  

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Raadsonderwerpen

 • Maatregelen openbaar vervoer (waaronder tariefacties).

Actuele kaders

 

 • Provincie Gelderland (OV-autoriteit);
 • Vervoerder Breng (Hermes).

Verbonden partij:

 • Gemeenschappelijke Orgaan Regio Arnhem Nijmegen:  zie ook paragraaf Verbonden partijen.

Externe ontwikkelingen

 • Studies van rijk en provincie naar de toekomst - 2040 - van het openbaar vervoer.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Verbeteren bereikbaarheid centrum  met openbaar vervoer;
 • Ontwikkelingsresultaat Trolley 2.0

Monitoring