Alteveer en Cranevelt

  • De wijk Alteveer en Cranevelt is gebouwd in de periode 1930-1940 en 1960-1970. Dominant aanwezig is het ziekenhuis Rijnstate. De wijk bestaat uit drie verschillende buurten Sonsbeek-Noord, Hazegrietje en Alteveer-Cranevelt;
  • Alteveer en Cranevelt kent een duidelijke ondervertegenwoordiging van inwoners in de leeftijd 18 t/m 34 jaar. Er is een oververtegenwoordiging van 65-plussers. Dit komt door de aanwezigheid van verzorgings- en verpleegtehuizen. Ook zijn er veel jonge senioren waardoor de wijk aan het vergrijzen is, vooral de buurt Alteveer-Cranevelt. De meeste bewoners zijn van Nederlandse afkomst;
  • Bewoners zijn tevreden over hun woonomgeving, de leefbaarheid en voorzieningen in hun buurt. Bewoners voelen zich veilig in hun eigen buurt;
  • Zowel economisch als sociaal-maatschappelijk is de wijk sterk. Het gemiddeld inkomen ligt hoog. Er zijn weinig minimakinderen, uitkeringssituaties en schulden. Er zijn weinig onderwijsachterstanden, voortijdig schoolverlaters en schoolverzuim. Er zijn relatief veel mantelzorgers en men kan vaak terecht voor hulp en steun bij buurtbewoners. Ook zijn er veel inwoners als vrijwilliger actief.
Noordoost

Wijkdoelen

Wijkdoelen Alteveer en Cranevelt

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Ontmoetingsplek in de wijk

Gezamenlijk initiatief hiervoor

Digitale ontmoeting in de wijk

Vraag en aanbod; buurt-app

Recreatiezaal Craneveer in zicht

Toegang zichtbaar aangeven

Wonen in leefbare wijken

Verkeersveiligheid verbeteren

Verkeersveiligheid, onderzoek en uitvoering

Duurzame wijk

- 10% energiezuiniger; prikkel voor bewoners
- Opslag van hemelwater omzetten in energie

Groene wijk

Groene initiatieven in de wijk intensiveren

Outdoor fitness route in de wijk

Outdoor fitness route voor alle leeftijden