Velperweg en omgeving

  • Velperweg e.o. kenmerkt zich vooral door oude villabebouwing, veel bedrijvigheid rondom de Velperweg, de weg die de wijk doorsnijdt, en landgoederen als Angerenstein en Bronbeek;
  • De wijk kent een oververtegenwoordiging van 65-plussers, met name in de buurten Plattenburg en Angerenstein. Dit komt o.a. door de verschillende verzorgings- en verpleegtehuizen die gevestigd zijn in de wijk. Het is een overwegend 'witte' wijk;
  • De woningvoorraad in de wijk bestaat voor bijna twee derde uit koopwoningen. Bewoners zijn overwegend (zeer) tevreden over hun leefomgeving, leefbaarheid en voorzieningen in de buurt;
  • Velperweg e.o. behoort tot een van de betere wijken van Arnhem qua inkomenspositie. De werkloosheid en bijstandsdichtheid in de wijk zijn duidelijk lager dan elders in Arnhem;
  • Ook is er relatief veel tevredenheid over de sociale contacten, veel hulp van buurtbewoners en relatief bewoners die zich op enige manier vrijwillig inzetten. Het aandeel sporters is hoog. Het gezondheidsprofiel van de bewoners is relatief goed.
Noordoost

Wijkdoelen

Wijkdoelen Velperweg

Wonen in leefbare wijken

Verkeersveiligheid verbeteren

- Snelheidsbeperking PC Hoofttraat/Vondellaan
- Snelheidsbeperking Travoplein
- Snelheidsbeperkende maatregelen Bronbeeklaan
- Twee verkeersdisplays voor de wijk

Doorloop Velperweg - Oude Velperweg verbeteren

- Verbeteren verlichting
- Aanpak zwerfvuil en hondenpoep

Groene wijk

- Meer diversiteit groen in Molenbeke
- Wijktuin in Paasberg

Verbeteren wateroverlast

- Verbeteren hemelwaterafvoer Molenbeke
- Verbeteren drainage trapveldje Angerenstein

Speeltuin park Angerenstein verbeteren

Verbeteren speeltuin