Sint Marten en Sonsbeek

  • Sint Marten/Sonsbeek-Zuid heeft een jonge bevolking (relatief veel 18- t/m 34-jarigen en weinig ouderen). Relatief veel starters en alleenstaanden, echter weinig eenoudergezinnen. In de buurt Sint Marten wonen verschillende etniciteiten;
  • De woningvoorraad kenmerkt zich door veel boven- en benedenwoningen. Vooral in Sint Marten is sprake van corporatiebezit. Sonsbeek-Zuid kent veel koop en particuliere huur. In de wijk zijn veel verhuisbewegingen;
  • Bewoners zijn tevreden over de woonomgeving, leefbaarheid en voorzieningen in hun buurt. Het onveiligheidsgevoel is wat toegenomen;
  • De bevolking van deze wijk is sociaal-economisch sterk in vergelijking met het gemiddelde beeld van de Arnhemse bevolking. Vooral het lage percentage middellage inkomens, minimakinderen en gezinnen in de bijstand valt op. De inwoners kunnen iets minder dan gemiddeld terecht bij hun netwerk voor hulp en steun. Wijkbewoners zijn opvallend positief over hun gezondheid en zelfredzaamheid.
Noordwest

Wijkdoelen

Wijkdoelen Sint Marten en Sonsbeek

Bedrijvige stad, regionaal en internationaal

De ondernemende wijk

Versterking ondernemers met de wijk

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Actieve wijk

Meer vrijwilligers voor eigen inbreng in de wijk

Communicerende wijk

Verbetering onderlinge communicatie

Verbonden wijk

Activiteiten in de wijk (De Hommel) voor iedereen

De Feestwijk

Wijkfeest voor de hele wijk voor sociale cohesie

Wonen in leefbare wijken

Veilige wijk

- Verkeersveiligheid
- Zichtbaarheid wijkagent

Duurzame wijk

- Afval beter scheiden
- Slimme opslag van hemelwater
- Zelf energie opwekken

De Buitenruimte wijk

- Zorg voor zwervend grofvuil, baasloze fietsen
- Zorg voor losse stoeptegels

De Groene wijk

Meer groene initiatieven in de wijk (boomspiegels)

Kinderwijk

Veilige en gezellige speelplekken