Schaarsbergen en omgeving

  • Bijna 2.100 inwoners telt de bevolking van Schaarsbergen e.o. Er wonen relatief veel gezinnen zonder kinderen. Verder valt op het naar verhouding lage aantal 18-34-jarigen en hoge aantal 65-plussers. Er wonen naar verhouding weinig alleenstaanden en eenoudergezinnen;
  • Voor Arnhemse verhoudingen staan hier veel koop- en vrijstaande woningen en vrijwel geen corporatiewoningen;
  • Bewoners in Schaarsbergen e.o. zijn, samen met bewoners in Burgemeesterswijk/Hoogkamp, het meest tevreden over de leefbaarheid in hun eigen buurt en hun woonomgeving. Men is wel wat negatiever over de voorzieningen in de buurt;
  • Zowel sociaal-economisch als sociaal-maatschappelijk is dit een relatief sterke wijk. Wel valt op het relatief hoge percentage inwoners met een sociale uitkering hebben en het aandeel inwoners met een Wajong-uitkering (21%). Waarschijnlijk wordt dit verklaard door een aantal zorginstellingen dat hier is gevestigd. Verder is men over het algemeen meer tevreden over de sociale contacten binnen de wijk en kan men terecht bij buurtbewoners voor hulp. Het hoge percentage vrijwilligers is opvallend.
Noordwest

Wijkdoelen

Wijkdoelen Schaarsbergen en omgeving

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Internet in buitengebied

Goede internetverbinding in heel Schaarsbergen

Wonen in leefbare wijken

Verkeersveiligheid verbeteren

- Kruising Schelmseweg/Bakenbergsweg
- Kruising Bakenbergseweg/Strolaan
- Voetpad Bakenbergseweg
- Verlaging snelheid Kemperbergerweg
- Verlaging snelheid Koningsweg
- Verbeteren handhaving 30 km
- Verduurzamen straatverlichting / pilot

Aanpak wateroverlast

- Vernieuwing straten (groot onderhoud)
- Vernieuwing riolering (groot onderhoud)
- Wateroverlast Sportpark Bakenberg

Zelfredzame inwoners met zorg voor elkaar

Buurtzorg/waterschap stimuleren

- Meer verbinding met wijkteam
- Vergroten sociale cohesie