Burgemeesterswijk en Hoogkamp

  • Ruim 7.600 Arnhemmers zijn bewoner van Burgemeesterwijk/Hoogkamp; 18- t/m 34-jarigen zijn ondervertegenwoordigd;
  • De woningvoorraad bestaat overwegend uit koopwoningen;
  • Bewoners in Burgemeesterswijk/Hoogkamp zijn erg tevreden over de leefbaarheid in de eigen buurt en de wijkvoorzieningen. Bewoners voelen zich veilig in hun eigen buurt;
  • Sociaal-economisch is de bevolking van deze wijk sterk. Gemiddeld is het huishoudensinkomen relatief hoog, wonen er nauwelijks minimakinderen en gezinnen in de bijstand en zien we hier zeer weinig kinderen met een (potentiële) onderwijsachterstand. Ook het sociale netwerk is over het algemeen sterk: men is tevreden over de contacten in de buurt en ruim 60% kan bij buurtgenoten terecht voor hulp. We zien in deze wijk een relatief hoog percentage sporters, vrijwilligers en bewoners dat zich inzet voor de wijk.
Noordwest

Wijkdoelen

Wijkdoelen Burgemeesterswijk en Hoogkamp

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Sociaal culturele activiteiten in wijkcentrum

Onderzoek mogelijkheden van Het Palet

Wonen in leefbare wijken

Verkeersveiligheid verbeteren

Schouw met bewoners en opstellen actieplan

Inrichting openbare ruimte verbeteren

Schouw met bewoners en opstellen actieplan

Sociale veiligheid verbeteren

Uitbreiding buurtpreventie

Wonen voor ouderen in de wijk

- Ontwikkeling ouderenhuisvesting
- Toegankelijkheid woningen verbeteren