Vennootschapsbelasting (VpB)

Financiën en bedrijfsvoering

Vanaf 2016 moeten gemeenten en andere overheden Vennootschapsbelasting (Vpb) gaan betalen over de winst die ze met hun ondernemingsactiviteiten maken. Dit leidt tot het volgende:

  • In 2016 wordt in beeld gebracht over welke activiteiten Vpb moet worden afgedragen;
  • Jaarlijks moeten de ondernemingsactiviteiten opnieuw worden beoordeeld;
  • In de MJPB 2017-2020 wordt rekening gehouden met het in de MJPB 2016-2019 opgenomen te betalen bedrag van € 649.000.

Samenhang

Niet van toepassing.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Raadsonderwerpen
De fiscale positie wordt opgenomen in de beleidscyclus.

Actueel beleidskader
Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen.

Niet van toepassing.

  • Het jaar 2016 is het eerste jaar dat er Vpb-plicht voor gemeenten geldt;
  • Jurisprudentie kan nog volgen. Dit kan leiden tot gewijzigde inzichten.

Prestaties en of effectindicatoren

Niet van toepassing.

Monitoring

Via de beleidscyclus.