Belastingen Overig

Financiën en bedrijfsvoering

In het Coalitieakkoord 2014-2018 is afgesproken dat de gemeentelijke belastingen, zoals de onroerend zaakbelasting en de afvalstoffenheffing, niet meer stijgen dan met de gemiddelde prijsstijging in Nederland. Voor 2015 heeft het Centraal Plan Bureau (CPB) de verwachte consumentenprijsindex (CPI) vastgesteld op 0,4%. Met dit percentage worden belastingen vanaf 2016 geïndexeerd. Belangrijke uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de belastingen en heffingen zijn in Arnhem de volgende:

  • evenwichtige lastenverdeling tussen burgers en ondernemers;
  • evenwichtige lastenverdeling tussen burgers onderling (draagkracht).

In de paragraaf Lokale heffingen wordt uitgebreid ingegaan op de beleidsuitgangspunten, op ontwikkelingen op het gebied van lokale heffingen, de lastendruk en de ontwikkeling van de tarieven.

Samenhang

  • Paragraaf Lokale heffingen

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Actueel beleidskader

  • Coalitieakkoord 2014-2018 'Met de stad!'

Niet van toepassing.

Niet van toepassing.

Prestaties en of effectindicatoren

Niet van toepassing.

Monitoring

Niet van toepassing.