Sportbeleid en activering

Cultuur, recreatie en sport

Het sportbeleid is in de komende jaren gericht op

 • sporten in de wijk:
  • het stimuleren van een gezonde leefstijl voor de jeugd (Jongeren op gezond gewicht/JOGG);
  • het stimuleren van een gezonde leefstijl voor volwassenen (vijf dagen per week een half uur actief);
  • het stimuleren van een gezonde leefstijl voor senioren (vijf dagen per week een half uur actief);
  • het stimuleren van zelforganisaties in de wijken om te komen tot maatschappelijke vitale sportverenigingen.
 • sportevenementen en bedrijfssport.

Samenhang

 • programma Van Wijken Weten: veranderopgaven Wijksturing in uitvoering (sportbeleving in de wijk) en Transformatie sociaal domein (preventie: sport bevordert gezonde leefstijl);
 • Regulier programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat;
 • Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen;
 • Paragraaf Subsidies.

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Raadsonderwerpen

 • Nieuwbouw/upgrading Sportcentrum Valkenhuizen (inclusief zwembad);
 • Bewegen en sporten in de Openbare Ruimte;
 • Seniorensport.

Lokale beleidskaders

 • Evenementenvisie (2015);
 • Uitvoeringsprogramma Gezondheidsbeleid en Informele Zorg;
 • Accommodatienota (2013);
 • Nota ‘Kort op de bal’ (2014).

Regio, provincie, rijk

 • Gelderland Sportland;
 • Gelders Sportakkoord (2016);
 • Impuls Brede Scholen, Sport en Cultuur (2008);
 • Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (VWS 2009);
 • Het Programma Sport (2011);
 • Actieplan 'Naar een veiliger sportklimaat' (VWS, 2011).

Het verzelfstandigde Sportbedrijf Arnhem.

 • Sportiviteit met respect vragen blijvende aandacht. Er is en er wordt op dit terrein veel gedaan, maar het lijkt helaas nog onvoldoende. In 2017 en volgende jaren zal, mede op basis van het Rijksbeleid, door middel van verenigingsondersteuning extra worden ingezet op het bevorderen van respect;
 • Sport is in Arnhem een belangrijke werkgever met Papendal, CIOS, Vitesse e.a. binnen onze grenzen. Daarnaast zijn deze instituten nationaal en internationaal gezien aansprekende topmerken. Met Papendal, Vitesse Betrokken en Nevobo (Nederlandse volleybalbond) werkt de gemeente samen tot wederzijds voordeel met behulp van convenanten;
 • Sport helpt voor velen bij het weer op de rails krijgen van arbeidsritme, motivatie en zo nodig bij het verleggen van grenzen. Naast banen zijn er natuurlijk ook veel stageplekken. Binnen het Sportbedrijf Arnhem worden  leerwerkplekken geprofessionaliseerd via een leerwerkbedrijf;
 • Ingezet wordt, ondermeer met behulp van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en in samenwerking met sportcentrum Papendal en het Sportbedrijf Arnhem op het bevorderen van een gezonde leefstijl: dat wil zeggen genoeg bewegen, gezond eten en koken;
 • Sportverenigingen en ondernemers spelen in de Arnhemse sportinfrastructuur een cruciale rol, maar er is een ontwikkeling gaande richting ‘ongeorganiseerde’ buitensport;
 • De gemeenten Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen alsmede de provincie Gelderland hebben nauw samengewerkt om de start van de Giro d’Italia in mei 2016in Gelderland te laten plaatsvinden. De samenwerking krijgt een vervolg in Gelrestadverband op het gebied van de open club, evenementen en de legacy van de Giro;
 • In 2021 vinden de European Company Games plaats in Gelderland, grotendeels op Papendal en Valkenhuizen;
 • Vanuit het rijk is er de ambitie 3 uur gymnastiekonderwijs aan te bieden aan het Primair Onderwijs (zie ook regulier programma 4 Educatie). Dit vraagt om extra capaciteit  voor sportruimte;
 • Vanuit het programma Van Wijken Weten zal sport in de wijken worden bevorderd. Een onderdeel daarvan is het stimuleren van zelforganisatie in de wijken om te komen tot maatschappelijke vitale sportverenigingen.

Prestaties en of effectindicatoren

 • verhoging % sportdeelname;
 • verhoging % beweegnorm;
 • verhoging % fitnorm.

Monitoring

 • Om de twee jaar wordt er onderzoek gedaan naar de Arnhemse sportdeelname.