Economische ontwikkeling

Economie

Vitale economie
Werkgelegenheid creëren vanuit de veranderopgave 'Werken aan kansen':

 • door het versterken van (werk)locaties;
 • bevorderen van kennisontwikkeling;
 • stimuleren van ondernemerschap;
 • het aantrekken van investeringen door acquisitie.

Doorontwikkeling Human Capital
Door een Human Capital-agenda op te stellen. De gemeente heeft een verbindende rol in de samenwerking tussen de Arnhemse kennisinstellingen.

Arnhem weer terugbrengen in de top 10 van winkelsteden van Nederland:
Aantrekkelijke binnenstad realiseren door in te zetten op:

 • krimp van de binnenstad en daarmee transformatie van aanloopstraten;
 • tegengaan van leegstand door te werken met reuring- en luwtegebieden en daar diverse (meng)functies te creëren.

Internationale profilering in Nord-Rhein Westfalen en Wuhan

Regionale samenwerking met Provincie en regio Arnhem-Nijmegen
Met behulp van onder andere Economic Board en Uitnodigingsagenda MIRT.

Samenhang

De economische ambitie draagt bij aan het programma 'Stad op kaart' en de veranderopgaven:

 • Vitale economie;
 • Arnhem ElektriCity;
 • Centrumstad aan de rivier.

Tevens is er een relatie met de veranderopgave Sm@rt Arnhem vanuit het programma 'Van wijken weten' (digisturing).

Raadsonderwerpen of Actuele beleidskaders

Raadsonderwerpen:

 • Regionaal Programma Werklocaties;
 • Voortgang acquisitiebeleid;
 • Detailhandelsvisie;
 • Horecavisie;
 • Actualisatie Economische Koers;
 • Korenkwartier.

Actuele kaders bovenlokaal beleid

 • Economisch programmerings- en ontwikkelingsdocument (stadsregio Arnhem Nijmegen; 2009);
 • Provinciale structuurvisie Bedrijventerreinen en Werklocaties (2010);
 • Regionaal Programma bedrijventerreinen (Stadsregio Arnhem Nijmegen 2013);
 • Masterplan Mode&Vormgeving (Provincie Gelderland ArtEZ en gemeente Arnhem; 2010);
 • Regionaal programma Detailhandel (RPD);
 • Omgevingsvisie Gelderland (Provincie Gelderland; 2014);
 • Nederlands Topsectoren-beleid (2013);
 • MIRT Uitnodigingsagenda stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen(2015).
 • Beleidskader Economie provincie Gelderland (2016).

Actuele kaders lokaal beleid:

Verbonden partijen:
Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Arnhem Nijmegen City Region:
Taken: vormgeving regionale beleid aangaande Economie, Wonen, Verkeer en Duurzaamheid. Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en Bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) bekostigd.

Voor meer informatie wordt hierbij verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen.

 • De economie trekt weer aan, transformaties van vastgoed in de binnenstad zijn volop aanwezig, wonen in de binnenstad neemt toe. Samen met partijen uit de stad wordt gewerkt aan een compactere binnenstad met een aantrekkelijk aanbod van diverse voorzieningen;
 • Mutaties op werklocaties nemen toe. Daar sluit het Arnhemse acquisitiebeleid voor de komende jaren op aan en zal ook bijdragen aan de regionale samenwerking in het kader van MIRT;
 • Hierbij zet Arnhem vooral in op energie en creatieve innovatie, zoals wordt opgenomen in de geactualiseerde economische koers. Verdere uitwerking van deze koers houdt nauw verband met de integrale MIRT-agenda  stedelijk netwerk Arnhem/Nijmegen en het beleidskader Economie provincie Gelderland 2016.

Prestaties en of effectindicatoren

 • Uitvoering geactualiseerde Economische Koers;
 • Regionale afspraken programmering werklocaties;
 • Behoud en acquisitie bedrijven en instellingen;
 • Versteviging aantrekkingskracht voorzieningenniveau binnenstad.

Monitoring