Schuytgraaf

  • Schuytgraaf is de nieuwste uitbreidingswijk van Arnhem. De bevolking groeit nog steeds. De laatste jaren voornamelijk als gevolg van gezinsuitbreiding van de huidige huishoudens, maar ook door nieuw opgeleverde woningen;
  • Schuytgraaf is een jonge wijk. Een gemiddeld huishouden in Schuytgraaf is dan ook beduidend groter dan een gemiddeld Arnhems huishouden. Het percentage niet-westerse allochtonen in Schuytgraaf neemt gestaag toe;
  • De woningvoorraad bestaat voornamelijk uit eengezinswoningen, bijna twee derde is koop. Van de koopwoningen bestaat een relatief groot aandeel uit het duurdere segment van de markt: twee-onder-één-kap, vrijstaand en geschakeld;
  • Bewoners zijn gemiddeld positief over de leefbaarheid en veiligheid. Over het voorzieningenaanbod is men over het algemeen niet tevreden;
  • Sociaal-economisch springt Schuytgraaf er in positieve zin uit. Het gemiddeld inkomen is relatief hoog, weinig kinderen groeien op in een minimagezin. De werkgelegenheid en het aantal bedrijfsvestigingen in de wijk nemen toe. Er zijn relatief veel ZZP-ers in de wijk gevestigd. Het aantal bijstandsgerechtigden is laag. De werkloosheid is de laatste jaren gestegen;
  • Sociaal-maatschappelijk laat de wijk een gemiddeld beeld zien. Een op de tien inwoners is ontevreden met het aantal sociale contacten. Relatief weinig inwoners geven mantelzorg, wel kan men iets vaker dan gemiddeld voor hulp terecht bij buurtbewoners en is men iets vaker actief in de buurt. Inwoners van Schuytgraaf beleven hun gezondheid als goed tot zeer goed.
Schuytgraaf/Elderveld

Wijkdoelen

Wijkdoelen Schuytgraaf

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Ontmoeten en activiteiten in de wijk

- Omnibus en Salamander meer inzetten als ontmoetingsplek in de wijk
- Recreatieve activiteiten ontwikkelen vanuit Omnibus en Salamander
- Vaste ruimte vinden voor tieners en jongeren, ook voor anderen
- Activiteiten voor alle leeftijden op het terrein van leren, werken etc in de MFC's

Onderlinge wijkcommunicatie

Verbeteren informatie via één website/loket van activiteiten/organisaties

Wonen in leefbare wijken

Verkeersveiligheid verbeteren

Veilige fiets- en voetpaden

Multifunctioneel veld/plein inrichten

Mutlifunctioneel veld/plein voor sport, spel, kunst en wijkevenementen

Groene openbare ruimte en speelvoorzieningen

- Meer biodiversiteit in openbare ruimte (spannender voor kinderen)
- Meer trapveldjes en bestaande trapveldjes geschikt maken om te spelen

Schone wijk

Schone wijk