Vredenburg en Kronenburg

  • De wijk Vredenburg/Kronenburg ligt in het zuidelijk stadsdeel en is gebouwd in de periode 1970-1990. Op het grondgebied van de wijk staan veel kantoren (bijvoorbeeld Rijnpoort). Het winkelcentrum Kronenburg en de Rijnhal liggen in de wijk;
  • De woningvoorraad kenmerkt zich door een hoog percentage meergezinswoningen. Met name langs de randen van Vredenburg, in Kronenburg en in Eimersweide staat veel hoogbouw;
  • Er wonen relatief veel ouderen. Deels hangt dit samen met de aanwezigheid van verzorgingsflats en intramurale voorzieningen. Ook het feit dat de jongere gezinnen die zich in de jaren ‘70 vestigden er deels zijn blijven wonen, draagt hieraan bij. Een aanzienlijk deel van de bewoners is niet-westers allochtoon;
  • Bewoners zijn over het algemeen gemiddeld positief over de woonomgeving, leefbaarheid en voorzieningen in de wijk. Wel is een kwart van de bewoners niet positief over de toekomstige ontwikkeling van de wijk;
  • Sociaal-economisch is dit een gemiddelde Arnhemse wijk, hoewel de inkomens iets lager zijn. Een op de vijf kinderen groeit op in een minimagezin;
  • Ook sociaal-maatschappelijk is dit een gemiddelde Arnhemse wijk. Wel opvallend is het hoge percentage mantelzorgers en het lage percentage kinderen in de kinderopvang;
  • Het gezondheidsprofiel van Vredenburg/Kronenburg laat een iets meer dan gemiddeld kwetsbare bevolking zien. Vooral het hoge percentage kinderen met overgewicht en het hoge percentage medicijngebruik vallen op.
Vredenburg, Kronenburg, Rijkerswoerd

Wijkdoelen

Wijkdoelen Vredenburg en Kronenburg

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Ontmoeten en activiteiten door en voor bewoners

Breed inzetbare ontmoetingsruimte voor activiteiten door en voor bewoners

Digitaal wijkplatform opzetten

Organiseren van digitaal wijkplatform (informatie, burenhulp etc)

Wonen in leefbare wijken

Verkeersveiligheid verbeteren

Oplossen verkeersknelpunten in de wijk

Parkeeroverlast tegengaan

Duidelijke parkeerroute Winkelcentrum Kronenburg en Gelredome

Leegstand kantoorgebouwen tegengaan

Leegstand bestrijden door andere functies toe te laten

Groene wijk met speelruimte en Immerloopark

- Meer groen in de wijk (Kronenburg)
- Aanvaardbaar niveau groenonderhoud (Vredenburg)
- Uitdagende en natuurlijke speelvoorzieningen voor jeugd 8+ (Vredenburg)
- Aantrekkelijk verblijf en activiteiten in Immerloopark (Sterrenwacht met paviljoen etc)
- Aantrekkelijk entree naar Immerloopark