Centrum

  • De wijk heeft relatief veel jongere inwoners, studenten en alleenstaanden. Er zijn veel verhuisbewegingen in het Centrum;
  • Het Centrum kent relatief weinig corporatiewoningen. Het aandeel particuliere huur is hoog, vergeleken met het Arnhems gemiddelde: kamers worden vooral verhuurd aan studenten. Er zijn veel flats, appartementen en woningen boven winkels;
  • De veiligheid en overlast situatie in de wijk is minder gunstig dan gemiddeld in Arnhem. Dit is inherent aan een centrum gezien de samenstelling van de bevolking, weinig cohesie, concentratie van winkels en uitgaansmogelijkheden. Het gevoel van veiligheid in het Centrum is toegenomen;
  • De werkloosheid en bijstandsdichtheid zijn relatief laag. Schoolverzuim komt opvallend veel voor bij kinderen in het Centrum. Ook zien we meer onderwijsachterstanden op de basisscholen. Centrumbewoners zijn over het algemeen tevreden met hun sociale netwerk. Ruim 10% ontvangt steun of zorg van kinderen, familie of bekenden. Ongeveer 30% van hen kan bij buurtbewoners terecht met vragen voor hulp of steun. Dit is overigens beduidend lager dan gemiddeld in Arnhem;
  • De zuidelijke binnenstad is beter bereikbaar geworden met meer gastvrijheid.
Centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek

Wijkdoelen

Wijkdoelen Centrum

Krachtige sociale verbanden in de wijk

Binnenstad krant

Doorstart Binnenstad Krant

Wijkcentrum

Ontmoetingsplek voor jong en oud met activiteiten

Wonen in leefbare wijken

Groen in openbare ruimte

Meer diverse vormen van groen in de binnenstad,
uitlaatveldjes voor honden en bescherming van de
groenvoorziening

Whats-app groep

Sociale controle onder bewoners in samenwerking met de wijkagent

Sport & spel in de binnenstad

Uitwerking onderzoek naar plaatsing van
fitnesstoestellen en schaaktafels

Mens- & milieuvriendelijk reinigen

Onderzoek om overlast voor bewoners bij de
binnenstadsreiniging te beperken

Ondergrondse vuilcontainers

Vermindering overlast diverse vuilnisophaaldiensten
bij ondergrondse vuilcontainers

Distributie binnenstad

Onderzoek alternatieven voor bevoorrading  winkels
i.s.m. met ondernemersvereniging en KVO om overlast te beperken

Handhaving

- Gedoogbeleid rondom fietsen in de binnenstad
- Fietsen/brommer stallingen en het opruimen van
fietswrakken
- Terugdringen wildplassen
- Terugdringen (drugs)overlast